GilleTischbeijpg

Zur Person
Ich arbeitete von 1963 – 2003, zuletzt als universitair hoofddocent (associate professor), am  Deutschen Seminar der Universität Amsterdam. Seitdem gastonderzoeker an der Universiteit van Amsterdam und gastmedewerker an der Universiteit Leiden. Lehraufträge in Leiden; Literaturkurse in Utrecht (HOVO, 2008 - 2014) und Amsterdam (Illustre school, ab 2015) Akademischer Lebenslauf und Photo Telefon : 0031 23 527 41 65. E-mail: k.f.gille@contact.uva.nl

Forschung 
Auf dem Gebiet der deutschen Literatur (Schwerpunkte: Aufklärung, Klassik, Romantik) untersozialhistorischen, ideologiekritischen, rezeptionsgeschichtlichen und hermeneutischen Gesichtspunkten.
 * Zahlreiche Veröffentlichungen, überwiegend zur deutschen Literatur der Aufklärung und der Kunstperiode (Bibliographie).                    
* *Die wichtigsten Aufsätze zu Goethe und seinem Umfeld sind in dem Sammelband Zwischen Kulturrevolution und Nationalliteratur (Berlin 1998) zusammengestellt.               
 * * *Die wichtigsten Aufsätze zur Literatur der Goethezeit sind in einem Sammelband unter dem Titel Konstellationen im März 2002 erschienen!

 .Lehre        
Aankondiging studiejaar 2020-21: In dit studiejaar zal ik een cursus aanbieden aan de Illustre School (Universiteit van Amsterdam) over  Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. Hij wordt gehouden in november/december 2020. Nadere informatie over deze cursus vindt u thans  op de website van de Illustre school:  Hier vindt u gegevens over data, tijden en de te gebruiken tekstuitgave: >"bekijk het volledige aanbod" > [filter:] "literatuurwetenschap" > "Deutschland. Ein Wintermärchen"

Hier volgt een korte beschrijving van het onderwerp van de cursus:
Eind 1843 reisde Heinrich Heine, ziek van heimwee, vanuit zijn exil in Parijs naar Hamburg om daar onder meer zijn moeder en zijn uitgever Campe terug te zien. De literaire neerslag van deze reis is het satirische verseposDeutschland; Ein Wintermärchenvan 1844. Heine hervatte hiermee zijn eigen literaire traditie van hetReisebild(bijv. deHarzreisevan 1826). In hetWintermärchentekent hij, vanuit zijn Parijse perspectief van een humanistische wereldburger, een doorgaans pessimistisch beeld van de Duitse politieke winter, waarin geborneerd nationalisme en politieke en godsdienstige restauratie de boventoon voeren. Heine, in Nederland vanwege zijn vroege teksten als romanticus gerecipieerd en daarmee gebagatelliseerd, is in zijn late teksten, naar zijn eigen woorden, eenromantique défroqué, een renegaat van de romantiek die de motieven, technieken en onderwerpen van de literaire traditie gebruikt voor een moderne, politiek geëngageerde poëzie. Daarmee is hetWintermärchenniet alleen vanuitlandeskundlich of historisch oogpunt interessant, maar ook in esthetisch opzicht boeiend. Onze lectuur van hetWintermärchenwordt begeleid door literaire teksten van Heine en andere auteurs.  Het uitvoerige werkprogramma verschijnt in het najaar op deze website.

Aankondiging studiejaar 2020-21:  In blok III (februari/maart 2021) zal ik aan de universiteit Leiden een  bachelor/mastercollege  aanbieden over Heinrich Heine: "Deutschland. Ein Wintermärchen". Nadere gegevens en een uitvoerig werkprogramma verschijnen vóór het einde van het kalenderjaar 2020 op deze website.  Zie ook de e-gids van de universiteit  Leiden. Contact: k.f.gille@contact.uva.nl

...en dit zegt de klandizie
 

Sonstiges
** Mitgliedschaft im Vorstand des niederländischen Germanistenverbandes http://www.vgnu.nl.
 ** Mitgliedschaft im Vorstand der alumnivereniging Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur https://alumni.uva.nl/auv/kringen/duits/duits.html