John_William_Waterhouse_-_Undinejpg

Illustratie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_William_Waterhouse_-_Undine.JPG


Dr. K. F. Gille
Informatie over mijn cursus : “Verhalen uit de Duitse  romantiek” IIllustere School, najaar 2019.
Beschrijving van de cursus:

Informatie over mijn cursus : “Verhalen uit de Duitse  romantiek” IIllustere School, najaar 2019

Beschrijving van de cursus:
De Entzauberung der Welt (Max Weber) door de verlichting wordt door de Duitse romantiek beantwoord door de omtovering van de wereld: Een wereld waarin spoken, heksen, dwergen en nixen voorkomen. Het lijkt eenonafhankelijke tweede wereld die niets te maken heeft met de realiteit. Maar in werkelijkheid worden hier al heel vroeg de problemen  van de moderne tijd beschreven: Het identiteitsverlies van de moderne mens  (Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihl) , de ontsporingen van het kapitalisme (Wilhelm Hauff: Das kalte Herz),het openbreken van traditionele rolpatronen  (Friedrich de la Motte Fouqué: Undine), het protest van de onderdruktesexualiteit (Ludwig Tieck: Der Runenberg). Wij lezen een aantal van deze teksten, waarbij naast sociaalhistorische ook verteltechnische en poëtologische aspecten aan bod komen.

Data:
8 lessen, op woensdagen van 12 – 14 uur. Begin: 30 oktober 2019, einde: 18 december 2019.
Contact met de docent:
tel. 023 – 527 41 65, email: k.f.gille@contact.uva.nl

Wij lezen:
• Deze uitgaven zijn verplicht on een rappe communicatie tijdens de zittingen mogelijk te maken.
• De teksten worden in deze volgorde gelezen en besproken  (wijzigingen voorbehouden).

1.  De ontsporingen van het opkomende kapitalisme
Wilhelm Hauff: Das kalte Herz. In: W.H.: Das kalte Herz und andere Märchen. Reclam Universalbibliothek 6706, € 2,00.
2. The Great Escape
Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, hg. v. Hartwig Schultz, Reclam UB 2354, € 2,60
Hierbij aanbevolen: Erläuterungen und Dokumente: Hartwig Schultz: Aus dem Leben eines Taugenichts, Reclam UB 8198, € 3,00
3. Het identiteitsverlies in de moderne wereld
Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte, hg. v. Dagmar Walach, Reclam UB Nr.93, € 2,60
Hierbij aanbevolen: Erläuterungen und Dokumente: Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte, hg. v. Dagmar Walach, Reclam UB 8158.
4. Genderproblemen
Friedrich de la Motte Fouqué: Undine. Reclam UB Nr.491, € 3,00
5. De grote verleiding: geld & sex
Ludwig Tieck: Der Runenberg. In: Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Reclam UB Nr. 7732, € 2,00Hierbij aanbevolen: Erläuterungen und Dokumente. Ludwig Tieck, Der blonde Eckbert, Der Runenberg, Reclam UB Nr. 8178, € 3,00
6. Utopieën I
Johann Wolfgang von Goethe: Novelle. In: Goethe: Novelle. Das Märchen. Reclam UB Nr.7621,€ 2,40.
7. Utopieën II
Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili.  Hg. V. Martin C.Wald. Reclam XL Nr. 19409.
Hierbij aanbevolen: Erläuterungen und Dokumente. Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili. Reclam, hg. v. Hedwig Appelt / Dirk Grathoff UB 8175, €. 4,00
Voor wie zich verder will verdiepen in deze teksten, zij verwezen naar:
Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts, Bd. I, Reclam UB, Nr. ???[ bevat o.m. interpretaties van onze teksten van Tieck, Chamisso, Eichendorff, Goethe]
• mijn opstellen over onze teksten van Tieck, Chamisso, Goethe (>mijn website > Bibliographie> [gebruik zoekfunctie]). Kopieën op aanvraag beschikbaar.